Wij en de media. Kritische reflecties over media, waarheid & vertrouwen.

Als er één instantie onder vuur ligt, zijn het wel de media. Ze krijgen massa’s kritiek te slikken en toch blijven mensen massaal de krant lezen en naar het nieuws kijken. Onverklaarbaar haast. Hun impact op ons leven is bijzonder groot. Voortdurende waakzaamheid eis echter geboden, want er dreigen deontologische grenzen te sneuvelen. Zeven Vlaamse en Nederlandse filosofen en communicatiewetenschappers buigen zich in deze studie over de eigentijdse media en dat over alle prangende vragen: verlies van vertrouwen in de media, interpretatie en duiding, ethiek, betrouwbaarheid van de media, nieuwe media en nieuwsgaring. We krijgen een vrij volledig beeld van alle kritiek die de eigentijdse media te verwerken krijgen en dat is niet gering. Terecht willen de auteurs enkele grenzen bewaken zonder evenwel in pessimisme te vervallen. Dat laatste is de grootste meerwaarde van het boek. Vele auteurs geven alternatieven voor de bestaande situatie. (DI)

P. VAN BORTEL (RED.), Wij en de media. Kritische reflecties over media, waarheid & vertrouwen., Kalmthout (Pelckmans), 2013
21,5 EUR