Antonius. Onsterfelijke icoon van de monnik.

Dit boekje uit de oudheid is van doorslaggevende betekenis geweest voor het westerse monnikenwezen. De invloed ervan kan onmogelijk overschat worden. Het gaat om de biografie die de beroemde theoloog Athanasius geschreven heeft over de beroemde woestijnvader Antonius. Veeleer dan een getrouwe biografie, schiep Athansius een ideaalbeeld voor het monikkenleven. Dit boekje werd geregeld vertaald in het Nederlands, maar het werd nooit zo integraal uitgegeven als nu. De vertaling is volledig nieuw. De uitgave is voorzien van alle nodige registers: op namen, op Bijbelcitaten. De lezer krijgt een uitstekende bibliografie aangeboden, alsook een degelijke inleiding. Het gaat om een standaardeditie van een christelijke klassieker. (HG)

A. VAN ALEXANDRIË, Antonius. Onsterfelijke icoon van de monnik., Budel (Damon), 2013
26,9 EUR