De protestantse ethiek en de geest van het kapitalisme.

Tot de beroemdste studies uit de sociologie behoort het basiswerk van een van de grondleggers ervan. Het is dit magnum opus dat een verband ziet tussen het protestantisme en de opkomst van het kapitalisme (net in protestantse landen zoals Engeland en Nederland). Immers: indien weelde een teken is van Gods uitverkiezing, dan is er niks mis met geld verdienen en ondernemen. Verantwoordelijk voor de uitgroei van het kapitalisme is dan weer de secularisatie. Het protestantisme ligt ook daarvan aan de basis. Het is fantastisch dat deze klassieker voor de eerste keer integraal in het Nederlands voorhanden is. Het mag een wonder heten dat dit nog niet eerder gebeurd is! Jammer een beetje dat het om het boek pur sang gaat. Geen inleiding of geen kritische nabeschouwing over de impact van Webers theorie die tegenwoordig onder vuur staat of toch fel genuanceerd wordt. (EN)

M. WEBER, De protestantse ethiek en de geest van het kapitalisme., Amsterdam (Boom), 2013
29,5 EUR