Fenomenologie van de geest.

Het mag een wonder heten waar uitgeverij de mensen vindt om de belangrijkste werken uit de geschiedenis van filosofie in vertaling aan te bieden. Hegels hoofdwerk uit 1807 is nooit eerder integraal in het Nederlands uitgegeven. Alweer een prestatie van Boom! Terecht gaat het om een hoofdwerk, want de invloed op tijdgenoten en latere generaties is niet te overzien. De uitgave is ronduit voortreffelijk te noemen. In de marge staan bijvoorbeeld de verwijzingen naar de wijzigingen die Hegel heeft aangebracht voor de tweede uitgave van dit boek. Af en toe krijgen we ook verklarende voetnoot. Een must voor elke filosofieliefhebber, ook al leest Hegel verschrikkelijk moeilijk, zelfs in vertaling! (JG)

G.W.F. HEGEL, Fenomenologie van de geest., Amsterdam (Boom), 2013
49,9 EUR