Spinoza.

ISVW Uitgevers is gespecialiseerd in luisterboeken, zeg maar CD’s waarop een expert aan het woord is over een bepaald thema. In dit geval is het onderwerp een van de meest raadselachtige filosofen van de Nederlanden: Baruch de Spinoza. Veel aandacht gaat uit naar zijn hoofdwerk: de Ethica. Zijn ideeën over God werden als blasfemisch beschouwd. Nochtans geeft Spinoza tot op vandaag te denken over thema’s als vrijheid, geloof, ethiek en dies meer. De professor aan het woord is niet meteen gekend als de belangrijkste Nederlandse Spinozakenner. Aan de andere kent dient toch gezegd te worden dat hij zijn materie beheerst en dat hij zeer vlot vertelt. Gezien zijn specialisme besteedt hij veel aandacht aan de intellectuele en de culturele context. (KF)

H. VAN RULER, Spinoza., Leusden (ISVW Uitgevers), 2013
24,95 EUR