14-18. Oorlog in België.

In de plethora aan boeken over de Eerste Wereldoorlog is er toch eentje dat opvalt: dit van het Davidsfonds. Terwijl andere boeken slechts deelaspecten bestrijken of werken met gadgets, blijft deze studie zakelijk. Een aantal experts tracht een ‘volledig’ beeld te geven van de Eerste Wereldoorlog. Het is jammer dat de titel suggereert dat het enkel over België gaat. Een belangrijk deel behandelt immers het wereldconflict. Maar het leeuwendeel bestrijkt wel ons territorium. Het boek is tot stand gekomen door experten, maar het gaat in eerste instantie om militaire deskundigen. De nadruk ligt met andere woorden op de militaire aspecten van de Eerste Wereldoorlog. Sporadisch vernemen we nog andere dingen. Met betrekking tot de militaire operaties gaat het hier zeker om een referentiewerk. (JG)

L. DE VOS E.A., 14-18. Oorlog in België., Leuven (Davidsfonds), 2014
55 EUR