Boekbesprekingen

Christusrex.be

Welkom op ChristusRex.be boekbesprekingen!

Op deze webstek treft u op geregelde tijdstippen nieuwe boekbesprekingen aan van Nederlandstalige werken (al dan niet vertaald), die handelen over religieuze en levensbeschouwelijke thema's.

Deze webstek ging van start in 2003 en beschikt momenteel al over een archief van meer dan 2000 boekbesprekingen. De verzameling wordt meermaals per jaar uitgebreid met telkens een 20 à 30-tal nieuwe boeken.

De uitgeverijen die onze bijzondere voorkeur genieten zijn Averbode, Pelckmans, Davidsfonds, Lannoo, Ten Have, Meinema, Damon, Kok, Contact en Ambo. Zij leggen zich speciaal toe op de thema's die de beheerders van deze webstek bezighouden. U zal op deze webstek ook verwijzingen aantreffen naar deze uitgeverijen.

Van alle boeken die hier besproken worden, geven wij u een afbeelding van de kaft, en alle praktische gegevens die u nodig heeft om het boek terug te vinden in de handel. Wij nemen geen bestellingen aan en zijn geen boekhandel.

Wij hopen dat uw bezoek aan deze webstek u moge bijstaan in het kiezen van een interessant en verrijkend boek.

Nieuwste boekbesprekingen

Homo sapiens. Thomas van Aquino en de vraag naar de mens.

Onbehagen. Nieuw licht op de beschaafde mens.

Bernard Sercu.

Karel de Grote. Stamvader van Europa.

Te triest om ’t al te vertellen. Beeldenstorm in Gent. Het ooggetuigenverslag van Marcus van Vaernewijck (1566).

Utopia&More. Thomas More, de Nederlanden en de utopische traditie.

De Vlaamse waternamen. Verklarend en geïllustreerd woordenboek.

Brieven. Delen 1 en 2

Remediating McLuhan.

Theologische antropologie. De mens voor God.

De moord op de kunst. Een historische inleiding tot de kunstfilosofie.

Godsliefde. Meditaties. Gulden Brief. Leven van Bernardus.

Geborgen in traditie.

Petrus. Leelring, leraar, mythe.

Vragen voor Eckhart. De Dialoog tussen Eckhart en de leekals kritische zoektocht naar een veertiende-eeuwse lekenspiritualiteit.

Luther. De biografie.

Kwestie van konijnen. Verrassende verklaringen voor alledaagse gebruiken.

Liefs, Henri. Brieven over vriendschap, geloof en spiritueel leven.

Het merk Luther.

Luther verzameld. 2 delen

Het einde van de wereld. Een geschiedenis.

Inleidingen in de lacaniaanse psychoanalyse.

Het derde rijk. Een geschiedenis van het nationaalsocialisme.

Debatten over God en wereld. Tegen de manicheeërs Fortunatus en Felix

De Nederlandse poëzie van de twintigste en de eenentwintigste eeuw in 1000 en enige gedichten.

Rembrandt. The Painter Thinking.

De graven van Loon. Loons, Luiks, Limburgs.

Facing the Future. Art in Europe, 1945-1968

Op zoek naar Utopia.

Bijbel. De dragende verhalen.

Andersland. In het voetspoor van Thomas More.

Thomas More. Biografie.