De duivel en zijn moer. Huiveringwekkende volksverhalen uit het veen.

Het veen heeft altijd al tot de verbeelding gesproken. Het is een mensonvriendelijk gebied. Geen wonder dat er zoveel griezelverhalen zijn ontstaan: mensen die op een geheimzinnige verdwijnen of vermoord worden, monsters en wrede beesten die er huishouden, alsook zielen van verdoemden die er ronddwalen. Het zompige gebied herbergt vele geheimen die het volk niet onberoerd lieten. Het veen werd vooral gemeden (behalve dan voor de turfstekerij). Het boek bevat ook verhalen van pogingen om het veen te kerstenen door er christelijke symboliek in aan te brengen. Het is een spannend boek geworden; zelfs op de dag van vandaag zijn tal van verhalen angstaanjagend. Een degelijke inleiding schetst de context van het veen waar deze verhalen zich afspelen. (DV)

H. VAN DER VEEN, De duivel en zijn moer. Huiveringwekkende volksverhalen uit het veen., Zwolle (WBooks), 2017