De opstand, 1568-1648. De strijd in de Zuidelijke en Noordelijke Nederlanden.

In 1568 begint de Tachtigjarige Oorlog met als gevolg de ‘eerste’ splitsing van de Nederlanden. Het Noorden wordt grotendeels protestant, het Zuiden blijft katholiek. Een van de verdiensten van dit boek is echter om aan te tonen dat het er niet zo eenduidig aan toeging. De grenzen waren veel poreuzer. In werkelijkheid gaat het om een groter, Europees conflict dat beëindigd wordt met de Vrede van Westfalen. De Opstand is een veelomvattend fenomeen: bijvoorbeeld de Beeldenstorm, de verschillende strijdtonelen, de bloei van de Noordelijke Nederlanden (Gouden Eeuw), maar ook van de Zuidelijke (Rubens en de Contrareformatie). Historicus van Cruyningen geeft in zijn synthese de laatste nieuwe inzichten omtrent deze periode van godsdienstrellen en politieke machtsverhoudingen. De auteur heeft zijn boek rijk geïllustreerd, wat een meerwaarde is. Het is een heel mooie uitgave geworden. Een verrijking! (DS)

A. VAN CRUYNINGEN , De opstand, 1568-1648. De strijd in de Zuidelijke en Noordelijke Nederlanden., Utrecht (Omniboek), 2018
27,5 EUR