Leven met wijsheid. Een biografie van Thomas Merton.

Merton behoort tot de belangrijkste spirituele figuren van de 20ste eeuw. Het is een Amerikaanse trappist die werelberoemd werd met zijn autobiografie Louteringsberg. Het boek beschrijft zijn leven tot aan zijn bekering tot het christendom. Veel minder bekend dan zijn spirituele geschriften en activiteiten, zijn zijn engagementen tegen de Vietnamoorlog en tegen de consumptiecultuur. Het was een spirutele man, maar ook een man van de maatschappelijke actie. Een biografie kan op die manier heel revelerend zijn. Een extra troef van deze biografie is dat de auteur zijn onderwerp heel goed gekend heeft. Op die manier krijgen we ook een diepteportret. De biografie wordt doorspekt met foto’s. (KV)

J. FOREST, Leven met wijsheid. Een biografie van Thomas Merton., Eindhoven (Damon), 2018
29,9 EUR