De oorlog en het Vaticaan. Geheim verzet na de brand van Leuven in 1914.

Wat een prachtig werk! Na de brand van Leuven komt er geen reactie van paus Benedictus XV. In Leuven ontstaat een geheim genootschap, de zogenaamde club van vijf, die alles op alles zetten om de lauwe houding van het Vaticaan aan te scherpen. Een cruciale rol wordt daarbij gespeeld door nuntius Pacelli, de latere paus Pius XII. De geheime diplomatie zal ervoor zorgen dat de houding tegenover de agressor aanscherpt. Johan Ickx heeft directe inzage in de Vaticaanse archieven en stootte daarbij op nieuw bronnenmateriaal: de onmiddellijke aanleiding voor dit boekje. Het sterke ius dat paus Pius XII dezelfde diplomatie aan de dag zal leggen tijdens de Tweede Wereldoorlog (maar dat is stof van een ander boek). (JG)

J. ICKX, De oorlog en het Vaticaan. Geheim verzet na de brand van Leuven in 1914., Tielt (Lannoo), 2017
22,5 EUR