Kunst is om te huilen. Heftige emoties bij het kijken naar kunst.

Kunst lokt diverse emoties uit: van totale apathie en onbewogenheid, tot woede of ontzag. Nog nooit werden al die emoties verzameld en bestudeerd, tot in dit verrassende boek van kunsthistoricus Ertemeijer. Hij bestudeert achtereenvolgens 6 emoties die kunst doorheen de eeuwen heeft uitgelokt: ontroering, afkeer, woede, vrolijkheid, liefde en vervoering. Het is verrassend om zien hoe dezelfde kunst diverse emoties kan uitlokken, maar ook hoe al die emoties doorheen de tijden hetzelfde zijn gebleven. Christenen kennen maar al te zeer de emoties van liefde en vervoering bij religieuze kunst, maar evenzeer afkeer en woede wanneer het gaat om als blasfemisch ervaren kunstwerken (de Beeldenstorm komt ruim aan bod). De emoties worden alle gestaafd door literaire bronnen. Die zijn een even grote verrassing als de reacties op de kunstwerken zelf. Het hoeft geen betoog dat dit boek rijk geïllustreerd is ... (JG)

A. ERFTEMEIJER, Kunst is om te huilen. Heftige emoties bij het kijken naar kunst., Eindhoven (Lecturis), 2018