Het principe verantwoordelijkheid. Onderzoek naar een ethiek voor de technologische civilisatie.

De joodse filosoof Hans Jonas verwerft wereldroem in 1979 met Das Prinzip Verantwortung. In dat werk ontwerpt hij een verantwoordelijkheidsethiek als kritiek op enkele uitwassen van de moderne tijd: de ecologische, biologische en technologische gevaren die zijn eigen tijd met zich meebrengen. Hans Jonas ontwerpt hier het principe van verantwoordelijk ten aanzien van toekomstige generaties. Jonas roept op tot een individuele, maar ook een globale en gratuïte verantwoordelijkheidszin. Hij herformuleert de categorische imperatief van Kant als volgt: “Handel zo dat de gevolgen van je handeling niet in strijd zijn met de duurzaamheid van echt menselijk leven op aarde.” Tot op de dag van vandaag blijft Jonas’ denken uitdagen. Geregeld keren begrippen van zijn denken terug in eigentijdse analyses van het neo-liberale denken. Ten bewijze: het boek behoeft geen voetnoten ... (ES)

H. JONAS, Het principe verantwoordelijkheid. Onderzoek naar een ethiek voor de technologische civilisatie., Utrecht (Uitgeverij IJzer), 2017