De Amsterdamse herberg, 1450-1800. Geestrijk centrum van het openbaar leven.

Het herbergleven speelt vanaf de nieuwe tijd een belangrijke rol in het maatschappelijk leven van burgerij en lagere klassen. De kerk heeft er vele problemen mee omwille van de eraan verbonden losbandigheid, verspilzucht, drankverslaving etc. Maar herbergen waren in de nieuwe tijd veel meer dan cafés. Er kon gegeten en verbleven worden. Er werden zaken gedaan, gespeeld, gedanst enzovoort. De herberg krijgt echt een statuut. Los van alle negatieve aspecten die aan herbergen verbonden zijn, besteedt deze studie ook aandacht aan de positieve kanten: er werden zaken gedaan en ze functioneerden als heuse ontmoetingscentra. Het waren plaatsen waar vergaderd werd en gediscussieerd (onder meer over politiek. De auteur doet voor deze uitmuntende studie een beroep op veel nieuw bronnenmateriaal. Het boek bevat een schat aan nieuwe informatie, ook wat betreft illustratiemateriaal. De auteur heeft meer ontgonnen dan de traditionele schilderijtjes van Jan Steen ... (DV)

M. HELL, De Amsterdamse herberg, 1450-1800. Geestrijk centrum van het openbaar leven., Nijmegen (Vantilt), 2017