Radeloos geluk.

Jan Vanriet behoort tot de belangrijkste levende schilders van de Nederlanden op dit ogenblik. Zijn werk is nationaal en internationaal ruim verspreid en hij lijdt geen gebrek aan opdrachten. Daarnaast schrijft hij ook poëzie. Maar Vanriet is ook een maatschappelijk bewogen man en dat is veel minder gekend (in de mate dat het ook al niet uit zijn werk blijkt). Hij is een rasechte humanist. Met dit boek verrast hij vriend en vijand. Dat komt omdat hij zich tot een bepaalde kunstenaarskliek bekent, maar een open geest bewaart. Jan Vanriet is van niemand. In deze bundeling verzamelt hij gedachten die hij in de loop der jaren links en rechts opgekrabbeld heeft. Soms gaat het over kunst, soms over politiek. Soms is het niet meer dan een gedachte, soms een opiniestuk of zelfs een klein essay. Soms een gedicht. Niet zelden wordt de lezer aan het denken gezet met een onvoltooide gedachte die uitnodigt tot verdere lezing. (EN)

J. VANRIET, Radeloos geluk., Amsterdam (Hollands diep), 2018