Magritte ontsluierd. Een biografie in 50 beelden.

De auteur begint met een citaat van Magritte: “Mensen zoeken altijd naar symbolen in mijn werk. Er zijn er geen.” En wat doet Rinckhout: niets dan zoeken naar symbolen in het oeuvre van Magritte ... En hij vindt er nog ook. Rinckhout levert met dit prachtige boek een vlotte introductie op werk en leven van René Magritte. Hij gaat strikt chronologisch te werk, waardoor hij ook gemakkelijk Magrittes biografie kan schrijven. Maar tegelijkertijd levert hij aanvaardbare verklaringen bij de 50 meest bekende werken van deze Brusselse symbolist met wereldfaam. De lezer wordt bij de hand genomen om te leren kijken naar de soms filosofische werken van Magritte. De auteur zoomt daarbij altijd in op enkele details van het schilderij, waardoor de interpretatie vlotter verloopt. Een heerlijke inleiding tot het oeuvre van Magritte! (HG)

E. RINCKHOUT, Magritte ontsluierd. Een biografie in 50 beelden., Antwerpen (Manteau), 2017
24,99 EUR