Jan Steen en de historieschilderkunst.

Jan Steen kennen we voornamelijk van zijn huishoudens en zijn herbergen, zijn komische en satirische schilderijen. Hij behoort tot de bekendste meesters van Hollands Gouden Eeuw. Dat doet echter afbreuk aan de schilder die veel meer is dan een grapjas. Veel minder bekend zijn zijn historieschilderijen. De thema’s komen dan uit de Bijbel, de mythologie of de geschiedenis. Voor de eerste keer worden deze schilderijen aan een grondige analyse onderworpen. Hier zien we een heel andere Steen. Veel ernstiger ... al is dat ook relatief. Want links en rechts slaagt hij er toch in een knipoog te werken in de schildering. In overzichtswerken krijgen we deze doeken van Steen helaas nooit te zien en wordt hij in zijn frame gedrukt van guitige Hollander. Het gaat dan ook om een belangrijk boek dat een bijzondere lacune invult. Onnodig te zeggen dat het boek fantastische illustraties bevat. (EN)

M. WESTERMANN E.A., Jan Steen en de historieschilderkunst., Zwolle (Waanders & De Kunst), 2017
27,5 EUR