Conservatieve vooruitgang. De grootste denkers van de twintigste eeuw.

Conservatisme is al lange tijd een scheldwoord en het zal dat nog een tijdje blijven. Dat doet onrecht aan de intellectuele traditie van het conservatisme. In dit boek presenteren Baudet en Visser de belangrijkste conservatieve denkers van de 20ste eeuw: onder meer Huizinga, Wittgenstein, Gasset, Lewis, Eliot, von Hayek, MacIntyre ... Maar ook minder bekende denkers passeren. Herman De Dijn wijdt een verrassend interessante bijdrage aan Bertrand de Jouvenel. Andere mindere goden zijn Aalders, Nisbet, Burnham en Hartmann. We vernemen iets over het leven van deze mensen, maar vooral over hun denken en hun invloed op de filosofie en de samenleving in de 20ste eeuw. En dat op de meest uiteenlopende vlakken: economie, cultuur, filosofie, populisme, duurzaamheid enzovoort. Een heel boeiends bundeling! (ES)

T. BAUDET E.A., Conservatieve vooruitgang. De grootste denkers van de twintigste eeuw., Amsterdam (Prometheus), 2017
19,99 EUR