Boekbesprekingen

Christusrex.be

Welkom op ChristusRex.be boekbesprekingen!

Op deze webstek treft u op geregelde tijdstippen nieuwe boekbesprekingen aan van Nederlandstalige werken (al dan niet vertaald), die handelen over religieuze en levensbeschouwelijke thema's.

Deze webstek ging van start in 2003 en beschikt momenteel al over een archief van meer dan 2000 boekbesprekingen. De verzameling wordt meermaals per jaar uitgebreid met telkens een 20 à 30-tal nieuwe boeken.

De uitgeverijen die onze bijzondere voorkeur genieten zijn Averbode, Pelckmans, Davidsfonds, Lannoo, Ten Have, Meinema, Damon, Kok, Contact en Ambo. Zij leggen zich speciaal toe op de thema's die de beheerders van deze webstek bezighouden. U zal op deze webstek ook verwijzingen aantreffen naar deze uitgeverijen.

Van alle boeken die hier besproken worden, geven wij u een afbeelding van de kaft, en alle praktische gegevens die u nodig heeft om het boek terug te vinden in de handel. Wij nemen geen bestellingen aan en zijn geen boekhandel.

Wij hopen dat uw bezoek aan deze webstek u moge bijstaan in het kiezen van een interessant en verrijkend boek.

Nieuwste boekbesprekingen

Floris ende Blancefloer van Diederic van Assenede. Liefde in het graafschap Vlaanderen van de dertiende eeuw.

De wereld van Hadrianus.

Proficiat trouwens. Enkele gedachten over vriendelijk zijn.

Het conservatieve denken. Gesprekken met Herman De Dijn, Theodore Dalrymple, Thierry Baudet, Paul Cliteur & anderen.

In ogenschouw. Essays over kunst.

Napoleon. 2 delen

Ravensbrück. Geschiedenis van het concentratiekamp voor vrouwen.

Een spiritualiteit van het leven.

Mietjes, monsters en barbaren. Hoe we de klassieke oudheid gebruiken om onszelf te begrijpen.

Euthanasie: waarom niet? Pleidooi voor nuance en niet-weten.

Spiritualiteit en abstractie in de kunst.

Het koninkrijk.

Thyestes, Agamemnon, Oedipus, Hercules

Prikkeldraad. Een geschiedenis van goed en kwaad.

Madoc. De valse middeleeuwen.

Kl. Een geschiedenis van de naziconcentratiekampen

God in de oorlog. De rol van de Kerk in Europa (1939-1945).

Buitengewone bibliotheken.

De Regel van Benedictus.

Goethe. Kunstwerk van het leven.

Same-seks Sexuality in Later Medieval English Culture.

Door het vuur voor de armen. Oudste getuigenissen over Laurentius.

Vincent. Kunstschilder, briefschrijver, godzoeker.

Onze slag bij Waterloo. De beleving van de overwinning op Napoleon in Nederland.

Everyday Life Practices of Muslims in Europe.

Waterloo 18 juni 1815. De val van de adelaar.

Van Reynaert de Vos tot Tijl Uilenspiegel. Op zoek naar een canon van volksboeken (1600-1900).

Het boek der kampen.

Middeleeuwse borduurkunst uit de Nederlanden.

Holland op z’n mooist. Op pad met de Haagse school.

Cultuurgeschiedenis van de middeleeuwen.

Meerstemmigheid in beeld. Zeven meesterwerken uit het atelier van Petrus Alamire.