Same-seks Sexuality in Later Medieval English Culture.

Een mens moet heel goed kijken – maar da nook heel goed – en dan ontdekt hij op middeleeuwse portalen verwijzingen naar middeleeuwse homoseksualiteit. Zonder uitzondering zitten de homoseksuelen in de hel op die portalen, of ze worden er door een duivel naartoe gesleurd. Toegegeven: veel afbeeldingen zijn er niet, maar geschriften des te meer. Er zijn natuurlijk processtukken tegen hen, maar vooral ook theologische beschouwingen. Het meest verrassende van dit onderzoek is dat de middeleeuwer dezelfde reactie vertoont tegenover dit fenomeen als de huidige mens: het gaat om een mengeling van stilte en propaganda, angst en schaamte, woede en aanvaarding. De uitsluiting en vervolging van sodomieten was hoegenaamd niet enkel een kerkelijke zaak in die tijd, maar zeker ook een maatschappelijke en politieke. Het is een uiterst moeilijk onderwerp, ook al omwille van de stilte in vele bronnen, maar Linkinen heeft een bijzonder verdienstelijke poging gedaan om al het bestaande materiaal bijeen te brengen en er een synthese van te vormen. (ES)

T. LINKINEN, Same-seks Sexuality in Later Medieval English Culture., Amsterdam (Amsterdam University Press), 2015