De Regel van Benedictus.

Patrick Lateur is een van de bekendste Vlaamse vertalers van Latijnse teksten. Meestal gaat het om literaire teksten, maar nu heeft hij zich gewaagd aan een van de belangrijkste teksten van de Westerse christenheid: de regel van Benedictus, de vader van het kloosterwezen. Wie de regel doorneemt merkt een zekere gestrengheid, maar toch ook uitzonderingen voor degenen die er niet aan kunnen voldoen. Het is een evenwichtige weg voor een spiritueel leven. Het boek opent meteen met de Latijnse tekst van de regel en de vertaling. De lezer valt er midden in. Pas op het einde wordt de regel becommentarieerd door een tweetal autoriteiten (Benoît Standaert en Wil Derkse). In het Nederlandstalige gebied is dit zeker een referentie-uitgave.

P. LATEUR, De Regel van Benedictus., Tielt (Lannoo), 2015