Proficiat trouwens. Enkele gedachten over vriendelijk zijn.

Bij een uitgeverij die niet meteen tot de bekendste behoort – Luster – verscheen een heel bijzonder boekje over vriendelijkheid. Het begon allemaal met zijn speech tijdens een Amerikaanse diploma-uitreiking. Saunders, momenteel een auteur van kleine romans en essays, wilde gewoon wat advies geven aan de pas afgestudeerden. Wat startte als een eenvoudige speech, werd al snel geapprecieerd en uitgegeven en inmiddels op miljoenen exemplaren verspreid. Zopas verscheen dus bij Luster de Nederlandse vertaling. De eenvoudige speech van Saunders en van een drietal A4-tjes, werd uitgegeven als een minuscuul, haast bibliofiel boekje. Maar vooral de inhoud beklijft. Het gaat eenvoudigweg over een aansporing om vriendelijk te zijn en een reflectie waarom we dat zo weinig zijn. Inspirerend! (JG)

G. SAUNDERS, Proficiat trouwens. Enkele gedachten over vriendelijk zijn., Antwerpen (Luster), 2015