Door het vuur voor de armen. Oudste getuigenissen over Laurentius.

Uitgeverij Damon specialiseert zich onder meer in de vertalingen van christelijke Latijnse bronnen, ook minder vanzelfsprekende. Neem nu deze uitgave van alle oudste getuigenissen over de heilige Laurentius, vooral gekend als patroonheilige van de brandweerlui en genezer van brandwonden. Het feit dat hij door verbranding de marteldood is gestorven in het midden van de derde eeuw is daar natuurlijk niet vreemd aan. In Vlaanderen was hij vooral in de middeleeuwen een bekende geneesheilige. Zoals gebruikelijk in de hagiografie dateert ook zijn heiligenleven van veel latere datum. De eerste getuigenissen zijn van honderd jaar na zijn dood. De vertalingen in dit boekje zijn niet van de geringste auteurs. In het lijstje figureren onder meer Ambrosius, Augustinus, Leo de Grote, Gregorius van Tours en vele anderen. Al naargelang van het genre, schilderen zij een rijk beeld van een blijvend tot de verbeelding sprekende heilige. Deze uitgave is bovendien mooi geïllustreerd met de oudste afbeeldingen van Laurentius. (HG)

H. VAN REISEN E.A., Door het vuur voor de armen. Oudste getuigenissen over Laurentius., Budel (Damon), 2015