Een spiritualiteit van het leven.

Henri Nouwen blijft verrassen. Dit boekje is een kleine verzameling van gedachten die heel inspirerend werkten voor enkele van zijn studenten aan de universiteit. Het zijn enkele gedachten die Nouwen snel aan het papier toevertrouwde, maar die de kern van zijn spiritualiteit op dat ogenblik uitmaken: de figuur van Jezus, de naastenliefde, het leerling zijn, de dankbaarheid … Sommige gedachten blijven ons confronteren met de radicaliteit van Jezus’ boodschap, zoals bijvoorbeeld: “God vraagt niet om een zuiver hart voordat Hij ons wil omhelzen.” Of: “Zelfverachting is een van de grootste bedreigingen voor het geestelijk leven.” Het is een heel klein boekje, maar zeker een verrijking en een belangrijke aanvulling aan wat er bij Lannoo reeds verschenen en talloze keren heruitgegeven is van Nouwen. (EN)

H. NOUWEN, Een spiritualiteit van het leven., Tielt (Lannoo), 2015