Euthanasie: waarom niet? Pleidooi voor nuance en niet-weten.

Marc Desmet is al een paar decennia een autoriteit op het vlak van de palliatieve zorgen in dit land. Hij is de auteur van meerdere boeken en artikels op dat vlak. Ik heb de indruk dat hij zichzelf overtreft in dit uiterst waardevolle boek. Met zijn jarenlange ervaring in de wereld van euthanasie en palliatie durft hij voorzichtig en uiterst genuanceerd pleiten voor de grootste omzichtigheid in deze materie. Veelal wordt er een pro- en contradebat met zware woorden gevoerd, maar allemaal boven de hoofden van de patiënten heen. Het is een zwart-witdiscussie die meestal op een dovemansgesprek eindigt. Desmet pleit voor een integrale, contextuele aanpak en constateert dat de euthanasievraag dan meestal wegebt. Heel dikwijls komt hij heel verrassend uit de hoek. Zo wordt bijvoorbeeld in de euthanasiedebatten voortdurend gesproken over ondraaglijk lijden, maar Desmet kent helemaal geen patiënten die ondraaglijk moeten lijden. Een absolute aanrader. (JG)

M. DESMET, Euthanasie: waarom niet? Pleidooi voor nuance en niet-weten., Tielt (Lannoo), 2015