Everyday Life Practices of Muslims in Europe.

Over heel veel zaken doen moslims er het zwijgen toe. Er is bijvoorbeeld heel wat volksdevotie, maar dat is in feite verboden en dus .. bestaat het zogezegd niet. In Europa vieren ook veel moslims kerstmis onder invloed van het christendom, maar ook dat bestaat zogezegd niet. Diverse auteurs buigen zich over moslimgebruiken die onder invloed van de Europese context aan verandering onderhevig zijn. Buitenstaanders hebben het gevoel dat de moslimcultuur zich onwrikbaar oplegt aan de westerse cultuur, maar uit deze studie blijkt het tegendeel. Vele gebruiken (voedingspatronen, huwelijksgebruiken, seksualiteitsbeleving …) veranderen wel degelijk in een poging om te accultureren, maar onder invloed van de media die enkel de extremen in beeld brengt, geloven vele Westerlingen in een fundamentalistische en statische islam. Het is aan de andere kant wel een feit dat onder invloed van het fundamentalisme deze pogingen tot acculturatie onder druk komen te staan. De samenleving met de islam vormt dan ook een van de grootste uitdagingen van de toekomst in het Westen. (ES)

E. TOGUSLU E.A., Everyday Life Practices of Muslims in Europe., Leuven (Leuven University Press), 2015