Ravensbrück. Geschiedenis van het concentratiekamp voor vrouwen.

Te midden van de onbeschrijfelijke gruwel van de talloze transport- en concentratiekampen, zijn er enkele die opvallen: het eerste (Dachau), het verschrikkelijkste (Auschwitz-Birkenau), het Belgische (Breendonk) … Ravensbrück valt op omdat het een vrouwenkamp betreft en omdat Himmler het op zijn eigen domein liet bouwen! Alle vrouwen die niet in de pas liepen kwamen erin terecht: politieke tegenstanders, lesbische vrouwen, verzetstrijdsters, prostituees en dies meer. De meesten vonden er de dood door extreme labeur, ondervoeding, executies en de medische experimenten van Dr. Mennecke. De Russen hebben het kamp bevrijd in 1945 en mede op basis van de archieven die ze meenamen is deze ‘definitieve’ biografie van het kamp tot stand gekomen. De auteur toont de extreme gruwel van de vrouwelijke kampbewaaksters, maar ook de heroïek van sommige gevangenen. Het vertelt ook nog een andere geheime geschiedenis: de drieste bevrijding door de Russen die vele gevangenen verkrachtten … (ES)

S. HELM, Ravensbrück. Geschiedenis van het concentratiekamp voor vrouwen., Amsterdam (Ambo/Anthos), 2015