Holland op z’n mooist. Op pad met de Haagse school.

In samenwerking met het Dordrechts Museum publiceerde WBooks een heel bijzondere studie over de Haagse school. Wie het boek even inkijkt doet alle recht aan de titel: Holland op z’n mooist. De doeken zijn te vergelijken met de school van Barbizon: dromerig idealistisch. Vrij donker ook. Dit is de eerste periode van Vincent van Gogh, voordat die in Parijs het licht ontdekt. Sentiment, gevoeligheid, pastoraal idealisme, intimistisch genre … het zijn allemaal adjectieven die op deze school passen. Heel grote namen heeft de Haagse School niet voortgebracht, maar de schilderijen zijn doorgaans prachtig. Ze laten de meesters van de zeventiende eeuw (Ruysdael, Vermeer e.a.) opnieuw opleven in de negentiende eeuw. Diverse auteurs belichten de diverse aspecten van deze bij ons minder bekende school. Het is een prachtig kunstboek geworden dat alle recht doet aan een minder belicht fenomeen uit de Nederlandse kunstgeschiedenis. (TD)

P. SCHOON E.A., Holland op z’n mooist. Op pad met de Haagse school., Zwolle (WBooks), 2015