Het conservatieve denken. Gesprekken met Herman De Dijn, Theodore Dalrymple, Thierry Baudet, Paul Cliteur & anderen.

Er is bijzonder veel te doen omtrent het consercatieve of neo-conservatieve denken, maar aan een totaalbeeld ontbrak het op dit ogenblik. Conservatieve auteurs beperkten zich tot hun eigen boeken of tot enkele columns in Vlaamse kranten. Jelle Dehaen, zelf een conservatieve denker in de schoenen van Herman De Dijn, heeft in een zevental interviews evenveel conservatieve denkers uit Vlaanderen en de directe omgeving geïnterviewd en daarbij gepeild naar wat het conservatisme bindt. De rode draad is dat een conservatief het goede van de traditie wil bewaren en het slechte eruit veranderen. Dat is een lovenswaardige gedachte, maar over het algemeen gaat er een verborgen onzekerheid tegenover de toekomst achter schuil. Over het algemeen maken de interviewés zich zorgen over de toekomst. Het verleden leert dat ze overschot van gelijk hebben. Maar het verleden toont ook het tegendeel aan. Het blijft een boeiend boek dat echt verhelderend inzicht biedt in deze belangrijke denkstroming. Bart De Wever verzorgde het voorwoord. (DT)

J. DEHAEN, Het conservatieve denken. Gesprekken met Herman De Dijn, Theodore Dalrymple, Thierry Baudet, Paul Cliteur & anderen., Antwerpen/Brussel (Houtekiet), 2015