Boekbesprekingen

Christusrex.be

Welkom op ChristusRex.be boekbesprekingen!

Op deze webstek treft u op geregelde tijdstippen nieuwe boekbesprekingen aan van Nederlandstalige werken (al dan niet vertaald), die handelen over religieuze en levensbeschouwelijke thema's.

Deze webstek ging van start in 2003 en beschikt momenteel al over een archief van meer dan 2000 boekbesprekingen. De verzameling wordt meermaals per jaar uitgebreid met telkens een 20 à 30-tal nieuwe boeken.

De uitgeverijen die onze bijzondere voorkeur genieten zijn Averbode, Pelckmans, Davidsfonds, Lannoo, Ten Have, Meinema, Damon, Kok, Contact en Ambo. Zij leggen zich speciaal toe op de thema's die de beheerders van deze webstek bezighouden. U zal op deze webstek ook verwijzingen aantreffen naar deze uitgeverijen.

Van alle boeken die hier besproken worden, geven wij u een afbeelding van de kaft, en alle praktische gegevens die u nodig heeft om het boek terug te vinden in de handel. Wij nemen geen bestellingen aan en zijn geen boekhandel.

Wij hopen dat uw bezoek aan deze webstek u moge bijstaan in het kiezen van een interessant en verrijkend boek.

Nieuwste boekbesprekingen

Hume: leven en werk.

Geloven in communicatie. Religie in de media.

Godsdienst en samenleving. Een introductie in de godsdienstsociologie.

De pelgrimsroute van Dokkum naar Egmond.

Jezus, de enige ware? Debat over de uniciteit van Jezus.

Hoe God emigreerde naar Amerika. Geografische bespiegelingen over godsdienst en Europa en de Verenigde Staten.

De geest van Damiaan. Een heilige voor onze tijd.

Het kleine boek van het bidden.

Toen onze wereld christelijk werd.

Spinoza: de doornen en de roos.

Baudrillard. Leven na de orgie.

Chopin. De biografie.

Misdaad en straf.

Van Abraham tot Zacheüs. Thema’s uit het Oude en het Nieuwe Testament in religie, beeldende kunst, literatuur, muziek en theater.

Thuiskomen. Verdere gedachten bij Rembrandts De terugkeer van de verloren zoon.

Marcella van Rome

Media Mores. Over digitale cultuur, bloggende burgers en journalistieke ethiek.

Timoteüs – Titus. Pastorale instructiebrieven.

Damiaan@godmail.com

Filosofie in 30 seconden. 50 mijlpalen uit de geschiedenis van de filosofie.

Karl Barth. Theoloog in de wereld.

Hotel Molokai. Hoe Damiaan een thuis gaf aan de melaatsen.

Koude rillingen over de rug van Charles Darwin.

Allegories of Love in Marguerite Porete’s Mirror of Simple Souls.

De eerste christenen. Hun denken en doen.

De middeleeuwe kloostergeschiedenis van de Nederlanden.

Romeinse decadentie.

Het land der Katharen.

Geloven en weten en andere politieke essays.

Berlijn (1989-2009).

Dialectiek van de secularisering. Over rede en religie.

Het onbewuste. Ontwerp van een psychologie-Aan gene zijde van het lustprincipe-Het ik en het Es.