De paus uit de Lage Landen Adrianus VI (1459-1523).

Het is helaas haast ongemerkt voorbijgegaan, maar in 2009 werd het 550ste geboortejaar van de enige paus uit de Nederlanden herdacht. Gelukkig bestaat er van die herdenking een wetenschappelijke studie, uitgegeven in de reeks Supplementa humanistica Lovaniensia. De man die graag de Kerk hervormd had, maar die door zijn entourage gedoodverfd werd. Uiteindelijk zou het Concilie van Trente de hervormingen brengen die hij beoogde. Deze uitgave is van hoog academisch niveau en de artikels zijn ook in verschillende talen (Frans, Engels, Duits, Nederlands). Het is op dit ogenblik het enige noemenswaardige werk over deze bijzondere paus. (EVN)

M. VERWEIJ (RED.), De paus uit de Lage Landen Adrianus VI (1459-1523)., Leuven (Universitaire Pers Leuven), 2010
65 EUR