Handboek spiritualiteit. Vormen, grondslagen en methoden.

Voor relatief weinig geld koopt men de 5de druk van het absolute standaardwerk van de spiritualiteit in het Nederlands. Bijna duizend bladzijden die een integraal beeld geven van de (christelijke) spiritualiteit. Niet alleen alle vormen van spiritualiteit komen aan bod, ook de diverse tradities en onderzoeksstromingen. Bovendien wordt elk hoofdstuk begeleid door een uitmuntende bibliografie. Waaijman heeft in dit boek decennia ervaring en onderricht gelegd. Het is een toonbeeld van evenwichtigheid en eruditie. Vrij uitgebreide registers bevorderen de toegankelijkheid. (JG)

K. WAAIJMAN, Handboek spiritualiteit. Vormen, grondslagen en methoden., Kampen (Kok), 2010
39,9 EUR