De beiaard. Een politieke geschiedenis.

2010 is onder meer het jaar van de beiaard, ook al zullen weinigen dat geweten hebben. De beiaard is een door en door Vlaams fenomeen (ook al komt die daarbuiten ook voor). Omwille van die herkenbaarheid kreeg de beiaard ook een betekenis die de muzikale oversteeg: een Vlaams-nationalistische bijvoorbeeld. Dit boek bestrijkt de beiaardgeschiedenis in de Lage Landen vanaf het begin, de late middeleeuwen. Het leeuwendeel gaat echter uit naar de beiaard als verschaffer van identiteit aan tal van groeperingen. Een andere groep artikels behandelt de beiaard als propagandamiddel. Kortom: een rijke geschiedenis van de beiaard, maar geen louter muzikale! Het is een academische studie, geïllustreerd met interessant fotomateriaal, vaak weinig gekend, wat een extra meerwaarde oplevert. (ES)

M. BEYEN E.A., De beiaard. Een politieke geschiedenis., Leuven (Universitaire Pers Leuven), 2010
29,5 EUR