Soren Kierkegaard lezen.

Kierkegaard is voor het christendom een van de meest fascinerende filosofen, maar hij maakte het zijn christelijke leeftijdsgenoten niet eenvoudig met zijn vlijmscherpe pen. Kierkegaard is niet meteen de moeilijkste filosoof. In dit boekje verzamelde de theoloog Pieter Vos een heleboel basisteksten en voorzag ze van commentaar. Vos laat in een kort bestek de lezer kennismaken met de belangrijkste opvattingen van de belangrijkste Deense filosoof. Centraal staan de drie beroemde stadia in het mensenleven: het esthetische, ethische en religieuze bestaan van de mens. Kortom: de existentiële problematiek staat centraal in dit boekje, geïllustreerd met exerpten uit de belangrijkste boeken van Kierkegaard, zoals Of/Of, Oefening in Christendom en Wat de liefde doet. Beslist de moeite waard als kennismaking, vooral omdat die kennismaking gebeurt met teksten van de filosoof zelf. (ES)

P. VOS, Soren Kierkegaard lezen., Kampen (Kok), 2010
19,5 EUR