In een ander licht. Kijken naar iconen.

In een relatief goedkoop boekje zet predikant Zijlstra uiteen hoe men naar iconen kan kijken. Zoals algemeen geweten zijn iconen rijk theologisch geladen afbeeldingen. Objecten van verering, in tegenstelling tot de westerse schilderijen. Ze worden dan ook met de grootste eerbied bejegend. Zijlstra presenteert in dit boekje 29 iconen en bij elke icoon heeft hij een tekstje geschreven dat de lezer/kijker begeleidt in het ontcijferen van de icoon. Allicht is de commentaar beperkt gehouden om de kijkervaring te vergroten. Daarin is Zijlstra gelukt. (ES)

J. ZIJLSTRA, In een ander licht. Kijken naar iconen., Kampen (Kok), 2010
13,5 EUR