Auteurs_F-J (334)

Kruis. De weg van het lijden.

Waarheid of zwak geloof? Dialoog over christendom en relativisme.

Van Afra tot Zevenslapers. Heiligen uit Oost en West, de legendevorming, de verering en hun aanwezigheid in de kunsten.

_50 persoonlijke rituelen. Ankers voor de ziel.

Benedictus

_2000 jaar theologie (deel 1).

William of Saint-Amour: De periculis novissimorum temporum.

_101 bedevaartplaatsen in Nederland.

De weg van Paulus. Leven en brieven van de apostel der volkeren.

Eén worden. De weg van de heilige Benedictus.

Tegen de methode.

Gedeelde weelde. Hoe de zeventiende-eeuwse cultuur van de Lage Landen Engeland veroverde en veranderde.

Geboorte van de kliniek.

Galenos van Pergamon over de passies en vergissingen van de ziel.

Rust en regelmaat. Wat je kunt leren van het leven in een klooster.

Het kleine boek van het goede leven.

Inventaris van het kunstpatrimonium van de norbertijnenabdij van Tongerlo. Deel 1

De kunst van Hergé. Schepper van Kuifje (1907-1937).

Handboek christelijk Nederland. Kerken, gemeenten, samenkomsten en vergaderingen.

Kloosters als religieus erfgoed. Bouwstenen voor een te voeren beleid.

Het modernisme. De schok der vernieuwing.

De kleren van de keizer. Rituelen en media in de tijd van Karel de Grote.

België in de 17de eeuw. De Spaanse Nederlanden en het Prinsbisdom Luik. (2 delen)

Martin Luther: zijn leven, zijn werk.

Weet je wel hoeveel God van je houdt?

De rollen van de dode zee.

De schatten van Van Gogh.

Vraag het de vogels. 70 Keltisch-christelijke Bijbelstudies.

Op weg naar Pasen.

Merkstenen

Wijsheid van Franciscus. 365 teksten van elke dag van het jaar.

Maak van angst je levenskracht.