Religieuze feestdagen.

In een cultuur die voortdurend detraditionaliseert en verder pluraliseert komen we in het westen steeds meer in contact met vreemde religieuze feestdagen. Christen zijn intussen al goed vertrouwd met de ramadan en het schapenfeest en allicht kennen een aantal enkele joodse feestdagen, maar daar blijft het bij. Wat met de feestdagen van de grote groepen sikhs, Chinezen en hindoes? Historicus Hoekstra heeft ze in dit boekje samengebracht. Veruit de meeste aandacht gaat uit naar de christelijke feesten, gevolgd door de joodse en islamitische. In de bespreking van de natuurgodsdiensten gaat hij kort door de bocht. Over de Keltische feesten is bijna niks gekend en Pasen is niet afgeleid van Ostara en Ostara is geen bestaande godin geweest. De auteur had zich op dat vlak liever beter geïnformeerd … Bij het boekje zit ook een poster die alle feesten overzichtelijk samenbrengt.(ES)

G. HOEKSTRA, Religieuze feestdagen., Kampen (Kok), 2008
14,9 EUR