Handboek christelijk Nederland. Kerken, gemeenten, samenkomsten en vergaderingen.

Zopas verscheen het meest complete handboek ooit over de christelijke kerken in Nederland, inclusief de Rooms-katholieken. Het gaat over 648 genootschappen, inclusief de ietsisten! Handboek: dat houdt dus een algemeen overzicht in m.b.t. de geloofsleer, de rituelen, de liturgie … Aan de grootste geloffsgemeenschappen wordt het meeste recht gedaan met een overzicht van de geschiedenis. De meeste genootschappen komen summier aan bod, maar over alle gemeenschappen worden verwijzingen (internet en zo meer) gegeven. Echt wel een indrukwekkend naslagwerk! (GF)

E.G. HOEKSTRA, Handboek christelijk Nederland. Kerken, gemeenten, samenkomsten en vergaderingen., Kampen (Kok), 2008
42,5 EUR