Gelukslessen van een abt. De benedictijnse weg naar een goed leven.

Jamison maakte furore in de reeks The Manastery, een serie van de BBC over enkele mensen die naar een klooster trokken om daar enkele weken gevolgd te worden door een camera. Velen veranderden intens van leven. Jamison heeft door de contacten met die mensen ook zijn eigen denken gekristalliseerd in de zin van: wat kunnen gewone gelovigen van het kloosterleven leren? Net zoals Wil Derkse heeft gedaan … Jamison schrijft heel gevat en beeldrijk. Zijn boek is voor een breed publiek en leent zich schitterend voor geloofsgroepen. (HG)

C. JAMISON, Gelukslessen van een abt. De benedictijnse weg naar een goed leven., Tielt (Lannoo), 2008
14,95 EUR