Lekker fris! Honderd jaar gezondheid, schoonheid en fatsoen.

Zeden en gewoonten veranderen. De laatste eeuw doen ze dat verschrikkelijk snel. Vele vanzelfsprekendheden waren dat eigenlijk tot voor kort niet: een douche, een toilet, stromend water en electriciteit tout court. Groffen doet dit boek het verhaal van 1850 tot 1960, toen onze hygiëne de gestalte kreeg die we nu nog herkennen. Niet alleen de uitvindingen veranderden gevoelig in die periode, ook en vooral de opvattingen omtrent het lichaam. Een verrassend boek dat schitterend geïllustreerd werd. (JG)

M. GROFFEN, Lekker fris! Honderd jaar gezondheid, schoonheid en fatsoen., Nijmegen (SUN), 2008
19,9 EUR