Rust en regelmaat. Wat je kunt leren van het leven in een klooster.

Kloosters zijn erg in trek. De kloosters met een bezinningscentrum kunnen de vraag amper bijhouden. Er is behoefte aan al wat kloosters bieden: orde, regelmaat, natuurlijkheid, bezinning enzovoort. In dit boek – prachtig geïllustreerd – worden al die dingen opgesomd. Het is niet de bedoeling om een rush op kloosters te veroorzaken. Integendeel zelfs. Hoe kunnen mensen in hun alledaagse leven aspecten van kloosterleven integreren? Het is een beetje zoals Wil Derkse te werk gaat in zijn boekje over de regel van Benedictus voor het leven van alledag. (JG)

A. GR√úN EN P. ALTMANN, Rust en regelmaat. Wat je kunt leren van het leven in een klooster., Baarn (Forte), 2008
19,95 EUR