Een jaar leven volgens de Bijbel. Alle Bijbelse geboden en voorschriften in praktijk gebracht.

In Amerika was het een absolute bestseller. Het valt nog sterk af te wachten of het dat ook hier wordt. Jacobs is een niet-orthodoxe jood en journalist die een jaar lang elk gebod van de Bijbel (het Oude Testament) probeerde op te volgen. Hij bouwde een loofhut in zijn woning, hij ging en vermenigvuldigde zich, stenigde overspelige vrouwen (met keitjes), droeg geen kleren van gemengd garen en volgde honderden andere geboden en verboden. Het geheel leidt tot een geestig, soms grappig verhaal. Meestal is het gewoon saai en helemaal niet grappig. Het resultaat is dat die ‘oefening’ van de auteur een beter mens gemaakt heeft, naar hijzelf beweert. Jacobs probeert geregeld iets van die aard te doen. Zo las hij eens de hele Encyclopaedia Britannica en daarover heeft hij natuurlijk ook een boek geschreven … (ES)

A. JACOBS, Een jaar leven volgens de Bijbel. Alle Bijbelse geboden en voorschriften in praktijk gebracht., Utrecht/Antwerpen (Kosmos-Z&K Uitgevers), 2009
24,95 EUR