Inventaris van het kunstpatrimonium van de norbertijnenabdij van Tongerlo. Deel 1

De praemonstratenzerorde heeft enkele belangrijke abdijen in de Kempen … Samen met Averbode, is Tongerlo de belangrijkste. gezien hun eeuwenlange aanwezigheid, hebben ze een heel belangrijk kunstpatrimonium kunnen verwerven. Tongerlo is de eerste abdij die dat voortreffelijk ontsluit in een reeks van boeken, waarvan zopas het eerste deel het licht zag: het roerend patrimonium. Het is een prachtig geïllustreerde catalogus, wetenschappelijk becommentarieerd en vlot geschreven. Een aanrader voor de kunstliefhebber; Vanzelfsprekend overheerst het religieuze patrimonium: glasramen, liturgica, maar ook aardewerk enzovoort … (HG)

J. JANSEN & C. CEULEMANS, Inventaris van het kunstpatrimonium van de norbertijnenabdij van Tongerlo. Deel 1, Herent (Peeters nv), 2008