William of Saint-Amour: De periculis novissimorum temporum.

Zopas verscheen het 8ste volume in de reeks Dallas Medieval Texts and Translations, een reeks die zich verdienstelijk maakt door de uitgave van minder bekende middeleeuwse traktaten. Dit hoort zeker in de rij thuis. In 1256 komt het conflict van de traditionele Kerk en de nieuwe ordes van dominicanen en franciscanen tot een hoogtepunt. Die ordes hadden weliswaar armoede gezworen, maar vervielen al snel in dezelfde gebreken als de oude benedictijnerorde en de seculiere geestelijkheid. De Parijse theoloog William zou niet liever hebben dan dat die ordes regelrecht werden afgeschaft. Volgens William heulen de supporters van die ordes met de Antichrist! Het is een vurig en apocalyptisch pleidooi tegen de bedelorden… Het was zo sterk gescherven dat Lodewijk de Vrome William uit Parijs verjoeg en het traktaatje onorthodox verklaarde. In dit volume maken we kennis met een nieuwe Latijnse teksteditie en de eerste eigentijdse vertaling van het werkje. Vanzelfsprekend gaat de excellente inleiding de editie vooraf. Daarin wordt uitgebreid de kokende context geschetst van het traktaat, alsook zijn nawerking. (ES)

G. GELNER, William of Saint-Amour: De periculis novissimorum temporum., Parijs-Leuven-Dudley (Peeters), 2008
37 EUR