04.11.2005 (32)

De Rooms-Katholieke kerk: het complete handboek

De ontdekking van het weten: een andere geschiedenis van de wetenschap

Vaticaans woordenboekje Amsterdam

Handelaars in nieuws

Geografie van goed en kwaad: filosofische essays

Basiliek Koekelberg: art-decomonument

De testamenten: verhalen uit de Bijbel. Met schilderijen van Jan Vanriet

Het Lam Gods

Henry of Ghent’s Summa: The Questions on God’s Existence and Essence (articles 21-24), Dallas Medieval Texts and Translations, 5

Levensloop en vervulling

Een bron van verhalen

_366 Heiligendagen

Religie na de religie: gesprekken over de toekomst van het religieuze

Valentinus de gnosticus en zijn Evangelie van de Waarheid

Het evangelie van Thomas

De koningin onttroond: de opkomst van de moderne cultuur en het einde van de metafysica

Stop de pers! Hoe media werken en hoe werken met de media

Emoties: van stoïcijnse apatheia tot heftige liefde

Geloof geeft te denken: opstellen over de theologie van Johannes Duns Scotus

De Koude Oorlog

D-Day: van operatie Overlord tot de bevrijding van Parijs

Verwonderd omzien: de troost van de Voorzienigheid

Kleine theologie voor leken en ongelovigen

Grenzen stellen

Het grote zwijgen: een beschouwing over dood, geloof en herinnering

Dietrich Bonhoeffer: zijn leven in beeld

De oude geschiedenis van de joden

Twee middeleeuwse beestenboeken

Vlaams-Brabants en Antwerps

De veelvormigheid van het vroegste christendom

De macht van het bouwen: hoe macht en geweld de wereld aanzien geven

Je spirituele type ontdekken: hart, ziel, verstand en kracht