Stop de pers! Hoe media werken en hoe werken met de media

De Vlaamse media zijn de laatste 50 jaar sterk geëvolueerd. Anthonissen heeft een prachtig (praktisch) boek geschreven over hoe de media werken en hoe men ze kan beïnvloeden. Indien men dit boek voor een deontologisch onderzoek zou gebruiken, blijkt al snel hoe uitermate bedroevend het met de Vlaamse media op deontologisch vlak is gesteld. Verhelderend en sterk aangeraden voor wie met de media veelvuldig in contact komt. (NN)

P. F. ANTHONISSEN, Stop de pers! Hoe media werken en hoe werken met de media, Tielt (Lannoo), 2005
267 blz. en 19,95 EUR