Een bron van verhalen

De religieuze ontbossing gaat steeds verder: De barmhartige Samaritaan en de verloren zoon zijn niet langer vanzelfsprekend. Dit boek wil helpen om kinderen diepgaand kennis te laten maken met de belangrijkste verhalen uit de Bijbel. Om dat doel te bereiken worden diverse werkvormen aangereikt. Het is een typisch product van deze tijd: interreligieus, pluralistisch, symbolische interpretaties… (JG)

S. DEEN E.A., Een bron van verhalen, Amsterdam (Stichting Echelon), 2005
108 blz. en