Verwonderd omzien: de troost van de Voorzienigheid

Flavel is een minder bekende 17de-eeuwse puriteinse predikant. In “Verwonderd omzien” tracht hij het bestaan van Gods Voorzienigheid aan te tonen in een taal die heden nog slechts in enkele protestantse kringen gesmaakt kan worden (inclusief het vermanende vingertje). Als historisch document is het waardevol en dat geldt nog meer voor het onderwerp dat helemaal is ondergesneeuwd in het huidig theologisch debat. (EN)

J. FLAVEL, Verwonderd omzien: de troost van de Voorzienigheid, Kampen (De Groot Goudriaan), 2005
220 blz. en 22,5 EUR