De Rooms-Katholieke kerk: het complete handboek

Wortleboer windt er geen doekjes om: de onwetendheid over de RK-Kerk is groot. Religieuze schaamte en zelfs allergie voor het instituut zijn de hoofdoorzaken. Dit handboek is dan ook welgekomen, ook voor mensen die met de kerk vertrouwd zijn trouwens. Het bevat 4 grote delen: stichting en uitbouw van de kerk, leer, ambt en bestuur. Het is integraal en goed gedocumenteerd. Doch: Wortelboer is geen expert en bovendien schrijft hij een boek waar normaal een hele redactie moet opstaan. Dat verklaart de ‘talrijke’ foutjes… (ES)

H. WORTELBOER, De Rooms-Katholieke kerk: het complete handboek, Kampen (Kok), 2005
815 blz. en 45 EUR