Vlaams-Brabants en Antwerps

Dialect is weer in en bij Lannoo verschijnt een hele reeks over de dialecten in Vlaanderen. Ze bevatten tal van wetenswaardigheden over de zinsbouw, de typische uitdrukkingen, de klanken, de spelling en de literatuur in de streektalen. Verstrooiend. (JG)

M. OOMS & J. VAN KEYMEULEN, Vlaams-Brabants en Antwerps, Tielt (Lannoo), 2005
122 blz. en 12,5 EUR